سران‌ اسراییل‌ قربانیان‌ اول‌ حمله‌ به ‌ایران

سران ‌اسراییل ‌قربانیان ‌اول‌ حمله ‌به‌ ایران
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار محمد علی آسودی با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: در صورت تهاجم نظامی اسرائیل به ایران، مقامات رژیم صهیونیستی از نخستین قربانیان این حمله خواهند بود.

وی سیاست‌های جنگ طلبانه اسرائیل را موجب بروز نفرت ساکنان سرزمین‌های اشغالی از مقامات رژیم صهیونیستی دانست.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران با اشاره به بازگشت تعداد زیادی از یهودیان ساکن فلسطین اشغالی به سرزمین اصلی‌شان در اروپا گفت: این افراد به دلیل وجود بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خواهان بازگشت به کشورهایشان شده‌اند و این در حالی است که در هفته‌های اخیر، تعدادی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی به دلیل مشکلات اقتصادی، خودسوزی کردند.

سردار آسودی خاطرنشان کرد: در دولت شیمون پرز، برخی افراد حضور دارند که واقعیات را درک می‌کنند و مخالف حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران هستند.

/ 0 نظر / 7 بازدید