تمرین نظامی بی سابقه حزب الله

تمرین نظامی بی سابقه حزب الله

یک روزنامه لبنانی از تمرین نظامی بی سابقه حزب الله خبر داد.

 به نقل از روزنامه الجمهوریه در این تمرین که با حضور هزاران نفر و طی سه روز انجام گرفته، در کنار تمرین دفاع از مناطق مرزی در جنوب لبنان، عملیات تسخیر منطقه جلیله در شمال فلسطین اشغالی در صورت وقوع هر نوع درگیری نیز بازسازی شده است. الجمهوریه با بیان اینکه تمرین مذکور در منطقه بقاع انجام گرفته، خاطرنشان کرد حزب الله پایگاه های مستحکمی در جنوب لبنان و مناطقی نظیر مارون الرأس، عیتاالشعب و بنت جبیل ساخته است.

این گزارش می افزاید: سران حزب الله در حال شمارش معکوس برای فرا رسیدن لحظه موعود هستند و می گویند این بار شاهد تفاوت های اساسی با جنگ ۳۳ روزه خواهیم بود چرا که حزب الله به سلاح هایی مانند موشک های ضد زره و پهپادهای تجسسی دست یافته که امکان انفجار آنها به وسیله بی سیم از راه دور را نیز در اختیار دارد.

هر چند گزارش روزنامه الجمهوریه به تأیید حزب الله نرسیده اما مفاد آن در زمینه پیشروی نیروهای حزب الله و آزادسازی شمال فلسطین اشغالی، با واقعیت های قدرت جنبش حزب الله منطبق است.

ذرصورت حمله اسراییل به ایران (به نقل از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله)ضربات حزب الله به این رژیم  غاصب بی امان و کوبنده خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید