دعای خاخام صهیونیست برای ایران!

دعای خاخام صهیونیست برای ایران!

در شرایطی که مقامات رسمی رژیم صهیونیستی تهدیدهای خود علیه ایران را شدت بخشیده و به طور مستمر از لزوم حمله به ایران دم می زنند، چهره های غیر رسمی صهیونیست نیز به آن ها پیوسته و سعی دارند افکار عمومی این رژیم را علیه ایران بسیج کنند.

خاخام اعظم سابق رژیم صهیونیستی و رهبر کنونی حزب افراط گرای «شاس»، در آستانه سال نوی یهودی از اسرائیلی ها خواست برای نابودی دشمنانشان، به ویژه ایران و حزب الله دعا کنند.

به نوشته روزنامه های اسرائیلی، خاخام «اووادیا یوسف»، در موعظه شب گذشته خود که از تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش می شد، اظهار داشت: «در ایران، مردم شریری هستند که می خواهند ما را نابود کنند. پس لازم است که ما برخاسته و با تمام قلبمان به درگاه خدا دعا کنیم».

 وی ادامه داد: «ما در خطریم. ما در خطریم. ما هیچ کسی را نداریم که به او اتکا کنیم؛ به جز پدر ما در بهشت که با تمام اعتقادمان خطاب به او دعا می کنیم».

اووادیا یوسف که گفته می شود پیروان زیادی در سرزمین های اشغالی دارد، از اسرائیلی ها خواسته زمانی که مشغول خوردن غذای عید هستند، ایران و حزب الله را در ذهن داشته باشند.

وی در این رابطه گفته: «در ذهن داشته باشید که خدا باید دشمنان ما و همه کسانی را که می خواهند با شرارت ما را نابود کنند، ریشه کن کرده و آن ها را از صحنه زمین براندازد».

وی همچنین در ادامه به بخش هایی از مناجات های یهودیان اشاره کرده و بر اساس آن ها خواهان از میان رفتن ایران و حزب الله شده است.

حاخام یوسف رهبر معنوی حزب افراط گرای «شاس» به شمار می رود که از اعضای دولت ائتلافی نتانیاهو است. هفته گذشته «یاکوف آمیدور»، رئیس شورای امنیت رژیم صهیونیستی با وی دیدار کرده بود تا او و حزبش را به حمایت از حمله نظامی به ایران متقاعد کند.

«راش هاشانا» یا سال نوی یهودی روز یکشنبه، 16 سپتامبر، یعنی حدود 20 روز دیگر آغاز می شود.

این خاخام یهودی در حالی با شدت و حدت تمام ایران را تهدید علیه خود خوانده و خواستار نابودی آن می شود، که همواره این مقامات صهیونیستی بوده اند که با مطرح کردن تهدیدات علیه ایران، دشمنی همه جانبه ای را نشان داده اند!

اسراییلی ها برای حمله به ایران راه سختی در پیش رو دارند بعد از بدست آوردن دل احزاب مخالف بایستی با ساکنان فلسطین اشغالی کنار آمده و بعد در صورت قبول جامعه جهانی!!!! میتوانند برای ازبین رفتن(در جنگ با ایران) آماده شوند.

/ 0 نظر / 8 بازدید